​Belarusian metal band with hard-to-pronounce name releases lyric video "Deshret"

The Minsk-based technical death metal act called Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum, which short mane is Eximperitus, released the lyric video for the track "Deshret", taken from the forthcoming EP "W2246-0526". The release comes out on October 20 via Bandcamp.

Commenting on its name, which is pronounced "Eximpe-ritu-serqethh-zeb[ul]ib-šiptu-gakkath-šu[r]l-welia[l]r-za-xu[l]ł-um", the group states the following:

"An author's individual agglutinative neologism. In it's creation there were used some Latin, Ancient Egyptian, Akkadian and Sumerian terms of the Chaosatanic tradition. It entirely reveals the unutterable name of the antiuniverse. When divided into fragments, it creates the magic spell of the formless Lords of the prior Darkness"

The band’s first full-length album, released in 2016, was named "Pierasiakajučy Swiatlieńnie J Zmrok Dziewiaci Miraŭ Spustašęnnia Čatyroch Wymiaręńniaŭ Času J Prastoru, Spiralliu Skroź Niewiadomuju Biaskoncasć Daliokaha Kosmasu Prazrystaje Sonca Wosieni Zachodzić U Zienit Astraĺnaj Prajekcyi Kručęńnia Transcęndęntaĺnych Staŭpoŭ Swojeasabliwaści Płoskaści Analizu Niepachisnaści Iściny 'and 'Pašyrajučy Spiektr Suzirańnia Ękstrapaliarnaha Kantynuumu Praz Sakraĺnaje Admaŭlieńnie Tliennaje Ręčaisnaści Naciažęńnie Ęnierhietyčnych Niciej Pranizliwych Prastor Wakuumu Adukawanaha Zastoju, Skroź Pryzmu Časoŭ Dęmatęryalizuje Katęharyčny Impieratyŭ Jak Iliuzornaje Stwaręńnie Bačnasci Ruchu Pa Spirali Žyccia'. Now they've announced their debut album titled Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaśc ihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najstaražytnyja Ipastasi Dawosiewych Cywilizacyj Prywodziać U Ruch Ręzanansny Transfarmatar Časowapadobnaj Biaskoncaści Budučyni U Ćwiardyniach Absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, Uwasabliajučy Ŭ Ęfirnuju Matęryju Prach Ałulima Na Zachad Ad Ękzapłaniety PSRB 1620-26b".

Comments

NOTE: Meaningless or biased comments may be removed by moderator, author of such comments may be banned.

World